Om Danmark 3.0

 

Hvorfor Danmark 3.0?

Som et moderne, vestligt land står Danmark over for en række udfordringer; med begrænsede ressourcer skal vi finde en vej til at sikre, at vi også i fremtiden kan blive behandlet, når vi bliver syge, blive uddannet, skabe arbejdspladser og bevare miljøet for blot at nævne et lille udvalg af udfordringerne. Projektet Danmark 3.0 vil pege på, hvordan informationsteknologien kan spille ind i løsningen af disse og lignende udfordringer.

DANSK IT (DIT) har igangsat Danmark 3.0 for - på baggrund af input fra hele Danmark - at give vores anbefalinger til en national digitaliseringsstrategi. En strategi, som kan blive afgørende for udviklingen af fremtidens danske velfærdssamfund.

Hør også interview med Ejvind Jørgensen på JP Radio.

 

Ambitionen med Danmark 3.0

Digitalisering er blevet både en af de vigtigste velfærdsskabere og en af de stærkeste markedskræfter, og DANSK IT ser digitalisering som et af de vigtigste redskaber, hvis vi ønsker at realisere det samfund, vi gerne vil have. Vi tror imidlertid, at vi er nødt til at anvende mere radikale tilgange end hidtil, hvis vi skal have det fulde udbytte. DANSK IT ønsker at bidrage til udviklingen ved at foreslå nytænkende tilgange i form af ”strategiske greb og løftestænger”, som kan anvendes til at realisere Danmark 3.0.
 
Når det kommer til de samfundsmæssige mål, vi vil nå, kan man eksempelvis finde inspiration i regeringens arbejdsprogram. Regeringen har opstillet 10 mål for Danmark i år 2020. Det er fx målet, at Danmark skal være blandt de 10 lande i verden, hvor man lever længst, og at danske skolebørn skal være blandt de dygtigste i verden. Det er svært at være uenig i disse mål, men der kan være forskellige veje til at nå målene. I DANSK IT mener vi, at det vil være muligt at nå målene, men det kan næppe ske uden digitalisering. Det kræver en effektiv og koordineret national udnyttelse af teknologiens muligheder.
 
Trods det til tider tekniske indhold vil Danmark 3.0 være et folkeligt projekt, hvor alle danskere kan bidrage med ideer og drømme om fremtidens digitale Danmark. Det kan ske ved en række arrangementer og i online-debatter, fx her på danmark3nul.dk.
 
Vi ser på digitalisering i samfundet som helhed – dvs. både den offentlige sektor, den private sektor og samspillet mellem de to. Udgangspunktet er følgende fem politikområder:
 • Uddannelse og forskning
 • Tryghed og sikkerhed i samfundet
 • Energi, miljø og klima
 • Iværksætteri, innovation og beskæftigelse
 • Sundhed
 

Hvem står bag?

DANSK IT er Danmarks største forening for it-professionelle. Vi er over 5.600 medlemmer, der uafhængigt af politiske tilhørsforhold, fagforenings- eller brancheforeningsinteresser søger at udbrede anvendelsen af it til gavn for samfundet og den enkelte. 
 
Bag Danmark 3.0 står en styregruppe med reference til DANSK IT's formand, Klaus Kvorning Hansen, og bestyrelse. Styregruppen består af: 
 • Ejvind Jørgensen, Director, Rambøll Management Consulting (formand)
 • Per Tejs Knudsen, CEO, cBrain (næstformand)
 • Peter Pietras, adm. dir., Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Odense Kommune

Til at gennemføre en række temamøder er der endvidere nedsat fem temagrupper (se desuden Temaerne), hvor en række af foreningens aktive medlemmer deltager:

Udannelse og forskning

 • Klaus Kvorning Hansen, direktør, PenSam, formand for DANSK IT
 • Peter Nørregaard, chefkonsulent, Rambøll Management
 • Peter Pietras, adm. dir., Odense Kommune, formand for DANSK IT's udvalg for it i den offentlige sektor

Tryghed og sikkerhed i samfundet

 • Henrik Pedersen, Udviklings- og it-chef, Gentofte Kommune
 • Anders Christian Boisen, chefkonsulent, Rambøll Management
 • Nicholas Jancey, Information Security Policy Manager, Carlsberg

Energi, miljø og klima

 • Helle Zinner Henriksen, lektor, Ph.d., CBS
 • Eva Born Rasmussen, afdelingschef, Grotmij Carl Bro
 • Peter Dreyer, ejer, Elevator2

Iværksætteri, innovation og beskæftigelse

 • Niels Pagh-Rasmussen, Enterprise Architect, IBM
 • Dainis Krastins, selvstændig, tidl. CTO PBS
 • Mikkel Hemmingsen, regionsdirektør, Region Syd

Sundhed

 • Peter Holbech, chefkonsulent, Rambøll Management
 • Jimmy Kevin Pedersen, kontorchef, IT og Telestyrelsen
 • Henrik Ibsen, partner, Silverbullet
 • Morten Thomsen, seniorkonsulent, Devoteam Consulting
 • Ulrik Gerdes, konsulent, Århus Sygehus 
Endelig er der nedsat en gruppe af it-tænkere med det formål at identificere it-strategiske løftestænger, som kan indgå i en kommende national digitaliseringsstrategi.
 
Sekretariatet for Danmark 3.0 udgøres af:
 • Tony Franke, direktør, DANSK IT
 • Anders Sparre, afdelingschef, DANSK IT
 • Benjamin Willum Funder, politisk konsulent, DANSK IT
 • Peter Ole Frederiksen, selvstændig
 

Processen bag Danmark 3.0

Processen bag Danmark 3.0-projektet er opdelt i to parallelle spor: temaarrangementer og it-tænkerne. På tværs af de to spor vil vi sikre en åben debat, hvor vi håber at inddrage så mange danskere som muligt i at skabe visioner og debattere løsningsredskaber. Det er vores overbevisning, at digitaliseringen først for alvor griber fat, når det er blevet et projekt for hele befolkningen. Endelig vil der blive afholdt en it-politisk åbningsdebat på Christiansborg med deltagelse af de it-politiske ordførere.
 
Temaarrangementer: For hvert af de fem politikområder afholder vi et temaseminar, hvor vi inviterer eksperter og lægfolk til at formulere drømme og visioner om, hvordan it kan hjælpe os på det pågældende område. Hvordan kan vi med it udnytte energiressourcerne mere effektivt? Og hvordan kan vi benytte it til at sikre vores fremtidige sundhed? Det er den type spørgsmål, vi vil søge svar på. Temaseminarerne skal også drøfte eventuelle barrierer for at kunne opfylde drømmene og visionerne, og endelig skal der peges på veje til at overkomme disse barrierer. 
 
It-tænkerne: Resultaterne fra temaseminarerne vil blive bragt videre til en gruppe af såkaldte "it-tænkere". De er rekrutteret på baggrund af deres generelle viden, evne til at omsætte visioner til praksis og interesse for at anvende it i samfundets tjeneste. Med udgangspunkt i inputtet fra temaseminarerne og den øvrige debat vil it-tænkerne udtænke og beskrive et antal it-relaterede strategiske greb og løftestænger, der kan indgå i en egentlig national digitaliseringsstrategi.
 
Endelig holder vi naturligvis dørene åbne for de muligheder for at udvikle og udvide projektet, der måtte vise sig undervejs.
 

Hvad betyder ”Danmark 3.0”?

Navnet Danmark 3.0 sætter straks tankerne i gang hos de fleste. For os symboliserer Danmark 3.0 først og fremmest, at vi taler om noget digitalt. Inspirationen kommer selvfølgelig fra den udbredte brug af ”2.0”, særligt i ”web 2.0”. Danmark 3.0 er således den næste væsentlige ”version” af det digitale Danmark. Med en humoristisk vinkel kan man tilføje, at blandt it-udviklere taler man til tider om, at det først er version 3 af et stykke software, der virker ordentligt!
 
Men det vigtigste er faktisk, hvad Danmark 3.0 betyder for dig. Det vil vi gerne høre om under Dine drømme.
 

Se desuden vilkår for indlæg på danmark3nul.dk.

 

 

Share |
Partnere:
DANSK IT har indgået et åbent samarbejde om Danmark 3.0 med Jyllands-Posten og Computerworld.