Anders Sparre
28. juli 2010 - 21:19

Vi har mødt it-tænker Morten Wieth, der til daglig er Technology Manager hos NNIT.

Morten siger blandt andet, at vi skal fokusere på at gøre opgaverne simplere, FØR vi begynder at digitalisere dem, så vi ikke hænger fast i gamle, bureakratiske procedurer.

Mortens digitale drøm er at have ét login til alt. Hør Morten forklare, hvad det skal kunne og hvorfor det er en fordel i dette videointerview.

Hvad mener du? Er det realistisk med ét login til alt? Og hvad skal der i givet fald til, før det kan realiseres?

Anders Sparre
21. juli 2010 - 08:28

Der kom både klare synspunkter og en god del nytænkning på bordet, da it-tænkerne mødtes for første gang. Mange af it-tænkerne kender ganske vist hinanden fra andre sammenhænge – det kan ikke være anderledes, når man samler de ypperste inden for området – men der er vist ingen, der på forhånd kender alle de andre. Det skulle gerne være med til at sikre både fremdrift og ny inspiration i gruppens arbejde. Den åbne og frie debat er sikkert også fostret af, at it-tænkerne er personligt udpegede til at deltage i gruppen. De repræsenterer kun dem selv – og så selvfølgelig den viden og erfaring, de har opnået gennem mange års arbejde med it på både praktisk og strategisk niveau.

Formålet med første møde var primært at præsentere det grundlæggende tankesæt og at få en åben ideudveksling. Der skulle altså ikke drages egentlige konklusioner. I det følgende vil vi liste et udvalg af de mange interessante udsagn og temaer, der blev bragt op og debatteret. Det skal nævnes, at der ikke nødvendigvis er tale om udsagn, som kan tilskrives en enkelt af it-tænkerne, og at der ikke er foretaget nogen form for prioritering.

Den første runde handlede om planlægning og strategier for store it-projekter. Et af udgangspunkterne var digitalisering af tinglysningen. Det var en indledning, der bl.a. fremkaldte følgende reaktioner:

  • Der er alt for lille tolerance for selv mindre fejl i Danmark. I udlandet kan man godt juble over et projekt, selv om der er nogle små fejl i det, men i Danmark har vi en tendens til at fokusere på, hvad vi KUNNE have gjort frem for at tænke mere fremadrettet.

  • Ofte kan man først formulere strategien, når man er kommet godt i gang med udviklingen. Men man skal sørge for, at der er forudgående accept af, at det bliver nødvendigt at kassere delprojekter undervejs.

Niels Pagh-Rasmussen
21. juli 2010 - 07:36

Hvordan kan innovation og iværksætteri bidrage til øget beskæftigelse? Er der en opskrift på hvordan der opnås øget innovation, større iværksætteri og øget beskæftigelse? Hvordan kan IT bidrage?

Den teknisk videnskabelige revolution frembragte en industriel stordrift med et voldsomt forbrug af kostbare ressourcer i alle led af produktionen. Udfordringen i dag er at frembringe lige præcis de produkter der er behov for med mindst mulig brug af ressourcer – både naturens og de menneskelige ressourcer.
En vigtig ny mulighed er, at teknologien i dag muliggør produktion i små overskuelige enheder med deraf følgende mindre spild, logistik og transport.

Globaliseringen øger på en og samme tid mulighederne og presset. Vi har alle i det globale samfund nemmere og mere direkte adgang til ny viden, nye markeder, nye produkter og samtidig presses vi af en skærpet konkurrence om at være dem der frembringer ny viden, vinder nye markeder og udvikler nye produkter.

Innovation handler om at frembringe noget nyt, som skaber ekstrem ny værdi for brugeren. Mange drømmer om at opfinde og frembringe ny viden, nye produkter og nye måder at kombinere kendt viden på. Staten, det offentlige og private virksomheder har stort fokus på hvordan innovation kan fremmes. Statslige råd, fonde og netværksinitiativer søger gennem penge og andre former for incitamenter at fremme innovation.
Den aktuelle økonomiske krise, det globale pres, den demografiske udvikling og behovet for en mere bæredygtig udvikling betyder stor fokus på innovation og på ny tænkning. Vi skal gøre det rigtige på det rigtige tidspunkt.
Hvad er opskriften på det?

Peter Nørregaard
13. juli 2010 - 07:59

FOA har for nyligt kørt en reklame-kampagne med billeder af ældre, der blev passet af robot-lignende maskiner. De ældre så glade ud og det forstår jeg godt:

Tænk at kunne komme i bad når man vil, assisteret af en maskine, i stedet for at skulle vente på en person, som sikkert helst vil være den del af jobbet foruden.

Tænk at kunne brug den hjælp, man har brug for, til at bære indkøbsposerne, gøre rent og gå på toilettet, uden at skulle skamme sig over at være krævende. Oven i købet uden at skulle vente på den tilkaldte hjemmehjælper.

Tænk at få tilkaldt hjælp automatisk når man besvimer eller falder, uden at skulle vente på, at hjemmehjælpen kommer forbi næste mandag.

Tænk at FOA går forrest med visionen for, hvordan vi gerne vil have det, når vi bliver gamle. Og samtidigt, omend indirekte, slår et slag for, at Danmark satser på udvikling af fremtidens innovative hjælpemiddel-teknologier.

Et flot initiativ fra deres side – for jeg har da vel ikke misforstået budskabet?

Anders Sparre
12. juli 2010 - 12:28

- Der er brug for ny og mere radikal tænkning om, hvordan vi kan udnytte de enorme kræfter i digitaliseringen, siger Ejvind Jørgensen i et interview med JP Radio om Danmark 3.0. Ejvind Jørgensen er en af DANSK IT's hovedkræfter bag Danmark 3.0-projektet. Han er bl.a. fortaler for en aktiv udnyttelse af markedskræfter. Som et eksempel på udnyttelse af markedskræfterne i forhold til digitalisering peger han på samarbejdet mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv om NemID, der dermed er sikret kritisk masse fra dag 1.

I interviewet fortæller Ejvind Jørgensen desuden om gruppen af it-tænkere, der helt bevidst ikke blot er sammensat af ”the usual suspects”: - De er strategisk og teknologisk velfunderede. Vi tror, de kan finde nye og utraditionelle løsninger med respekt for den kompleksitet, der ligger i teknologien.

Ejvind Jørgensen slår også fast, at det ikke nødvendigvis handler om at bruge flere penge på it. Det handler mere om at bruge pengene klogt og rigtigt.

Hør interviewet på JP Radio.

Anders Sparre
9. juli 2010 - 13:11

Gruppen af it-tænkere mødtes for første gang den 22. juni. Det blev et møde med masser af energi og gode ideer til, hvordan digitaliseringen af Danmark kan gribes an. Det lover alt i alt godt for det videre arbejde med Danmark 3.0.

I pausen fangede vi en af it-tænkerne, CIO Kenneth E. Schmidt fra Carlsberg. Vi spurgte ham bl.a., hvordan han kan bidrage til gruppen. Se Kenneth svare på dette og andre spørgsmål her:

Anders Sparre
6. juli 2010 - 15:53

Danmark 3.0 er et projekt igangsat og drevet af DANSK IT med det formål at formulere et bud på en ny digitaliseringsstrategi for Danmark. Der er behov for en ny strategi, for Danmark står i dag over for en række store udfordringer, som vi næppe kan løse uden aktiv anvendelse af digitaliseringens muligheder. Desuden udløber det offentliges digitaliseringsstrategi ved udgangen af 2010; i Danmark 3.0 begrænser vi os dog ikke til den offentlige sektor men ser på samfundet som helhed. Vi ser frem mod år 2020 og prøver at danne et billede af fremtidens velfærdssamfund og hvordan vi kan benytte it til at realisere det.

Danmark er et lille land uden reel indflydelse på den globale udvikling. En udvikling, der er kraftigt påvirket af en omfattende digitaliseringsbølge. Det er en af de helt basale erkendelser, som ligger til grund for Danmark 3.0-projektet, og derfor lægger vi op til, at Danmark skal forsøge at surfe på denne bølge og udnytte den maksimalt, frem for blot at forsøge at følge med bølgen. Vi har tidligere set, hvordan teknologier som jernbanen og Henry Fords samlebåndsproduktion har ændret samfundsudviklingen og skabt øget velfærd. Vi tror, at med informationsteknologien ser vi det næste paradigmeskifte. (Læs mere om digitaliseringsbølgen og hvordan teknologien styrer samfundsudviklingen i ”Tryk bare på it-speederen”.)

Danmark 3.0 skabes af os alle. Det er et folkeligt projekt, hvor alle danskere kan bidrage med ideer og drømme om fremtidens digitale Danmark. Det kan ske ved en række arrangementer og i online-debatter, fx her på danmark3nul.dk. På denne side vil der også komme provokerende, tankevækkende og analyserende indlæg fra vores gruppe af it-tænkere og de ansvarlige for de fem temaer, vi fokuserer på i projektet. Følg med i debatten og bidrag gerne med dine egne input.

Nu hvor vi for alvor går ud i det åbne rum med Danmark 3.0-projektet skal der i øvrigt lyde en stor tak til alle, der har bidraget til, at vi er nået så langt. Rammerne for projektet er skabt – nu gælder det om at fylde dem ud med viden og ideer fra alle os – it-kyndige eller ej – som gerne vil være med til at forme fremtidens digitale Danmark.

Share |
Partnere:
DANSK IT har indgået et åbent samarbejde om Danmark 3.0 med Jyllands-Posten og Computerworld.