Lederskab

Ingen svar
Indmeldt: 11. august 2010

På Danmark3nul findes en oversigt over hvilke temaer som behandles i det overordnede program (samling af flere forskellige projekter under samme paraply). Det må må dog betragtes som værende et udkast siden der mangler et helt bestemt element, nemlig lederskab.

Det primære problem i den offentlige sektor og den offentlig sektors anvendelse af IT er ikke manglen på vilje til at gøre tingene bedre eller gøre tingene anderledes. Det er manglende mod og lederskab, og inspiration til, hvordan godt lederskab af den offentlige sektor kan gennemføres. Derfor blev min undren vækket ved at temaet lederskab på ingen måde figurerede på oversigten over temaer som forsørger Danmark3nul at behandle.

Når det kommer til anvendelsen af IT i den offentlige sektor, står det klart at den største barriere for at udnytte investeringerne er ledelsen og mellemledelsen. Ledelsen (den politiske) forstår sig ikke på IT og kan ej heller se værdien i IT på nuværende tidspunkt, da begrebet informations teknologi ikke er en sag som sikrer politikerne genvalg. Det må derfor antages at det er den administrative ledelse som bør være et tema (eller politikområde) omhandlende optimering, styring og ledelse. Det er selv sagt at dette politikområde bør fokusere på det offentliges ledelse af IT, og optimering af organisationsforandringer.

Når Danmark3nul ikke angriber sagens kerne, set i forhold til anvendelse af IT i den offentlige sektor, hvor godt håndtere selve dette fora så egentlig problemstilingen og løsningerne dertil?

For at gøre Danmark3nul interessant i forhold at ændre anvendelsen af IT, så bør IT ledelse og transformering af den offentlige sektor være et centralt tema eller som det kaldes et politik område.

En drøm kunne derfor være at temaet lederskab af anvendelsen af IT blev sat op under temaerne.

Share |
Partnere:
DANSK IT har indgået et åbent samarbejde om Danmark 3.0 med Jyllands-Posten og Computerworld.